ARD MTs Walisongo Kedungwuni

Tahun Pelajaran 2018/2019 s.d. 2020/2021

Tentang

Penggunaan ARD secara Online di MTs Walisongo Kedungwuni

Fungsi

Kemudahan dalam pengisian dan pengolahan Nilai

Link

2018/2019 Semester 1 Semester 2 2019/2020 Semester 1 Semester 2 2020/2021 Semester 1 Semester 2

Contact

fahmiahmad@madrasah.id